Collectie: Goma en haar werk

Lang geleden al begon Goma haar werk in de sociale sector. Het is haar gelukt om een mooi tehuis te bouwen voor achtergestelde weeskinderen. Naast deze NGO runt ze een atelier waar vrouwen, die ooit opgroeiden in het tehuis, te voorzien van zelfstandig inkomen. Het is geweldig om haar deel te laten uitmaken van LaLu's missie.