Vegan

Veganistisch produceren is een logische stap naar een duurzame toekomst. Een hoge veestapel leidt tot een hogere uitstoot van broeikasgassen. Wat nog belangrijker is, we vinden dat het simpelweg niet ethisch is om het leven van een ander wezen te nemen om een product te maken. Dit is niet alleen een kwestie van duurzaamheid, het is een principekwestie. We moeten prioriteit geven aan het leven van alle wezens, evenals aan de komende generaties!

Onze visie