Waarom is eerlijke handel belangrijk?

We streven naar radicale gelijkheid in de manier waarop we met onze makers werken. Waarom is het zo belangrijk om een eerlijke productieketen te creëren?

Eerlijke productie helpt ervoor te zorgen dat werknemers en producenten in herstellende landen eerlijk worden behandeld en een eerlijk loon krijgen voor hun werk. Veel producten die in ontwikkelde landen worden verkocht, zoals koffie, cacao en kleding, worden geproduceerd in ontwikkelingslanden waar de arbeidsnormen en lonen veel lager kunnen zijn dan in ontwikkelde landen.

Eerlijke handel heeft tot doel deze onevenwichtigheid aan te pakken door eerlijke arbeidspraktijken te bevorderen en eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden te bieden aan producenten in ontwikkelingslanden. Door fairtradeproducten te kopen, kunnen consumenten deze arbeiders helpen ondersteunen en ervoor zorgen dat hun arbeid wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Naast het bevorderen van eerlijke arbeidspraktijken, streven we ook naar het promoten van duurzame en milieuverantwoorde productiemethoden. Veel fairtradeproducten, zoals die van ons, worden geproduceerd met behulp van duurzame landbouwmethoden die het gebruik van schadelijke chemicaliën minimaliseren en het milieu beschermen.

Kortom: eerlijke handel is belangrijk omdat het helpt bij het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en economische ontwikkeling in herstellende landen. Door voor eerlijke mode te kiezen, kunt u een positieve impact hebben op het leven van werknemers en producenten in deze landen en bijdragen aan een meer rechtvaardige en duurzame wereldeconomie.

- Team LaLu

Terug naar blog