Waarom is Internationale Vrouwendag belangrijk?

Internationale Vrouwendag is een wereldwijd evenement dat tot doel heeft de prestaties van vrouwen te vieren, het bewustzijn van gendergelijkheid te vergroten en de rechten van vrouwen te bevorderen.

Het doel van Internationale Vrouwendag is om de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen te erkennen en om op te roepen tot gendergelijkheid . Het is een gelegenheid om na te denken over de vooruitgang die is geboekt op het gebied van gendergelijkheid, en om het werk te erkennen dat nog moet worden gedaan om gendergelijkheid te bereiken en discriminatie van vrouwen uit te bannen.

Deze dag is belangrijk omdat het een gelegenheid biedt om de aandacht te vestigen op de voortdurende strijd voor gendergelijkheid en de belemmeringen waarmee vrouwen worden geconfronteerd bij het bereiken van hun volledige potentieel. Het benadrukt de noodzaak van actie om kwesties als gendergerelateerd geweld, ongelijke toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken. De dag is ook een gelegenheid om de bijdragen te vieren die vrouwen aan de samenleving hebben geleverd en om hun kracht, veerkracht en moed te erkennen.

U kunt zich afvragen of dit vandaag de dag nog steeds klopt. Helaas is dat zo. Ook al zijn er enkele locaties in de wereld waar ongelijkheid en onderdrukking zichtbaarder zijn, het gebeurt elke dag overal. Hier zijn enkele voorbeelden van gebieden waar vrouwen nog steeds worden gediscrimineerd:

  1. Werkgelegenheid: Vrouwen worden vaak minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities. Ze worden ook gediscrimineerd bij wervings- en promotieprocessen en werken vaker in laagbetaalde banen met weinig werkzekerheid.

  2. Onderwijs: In sommige delen van de wereld krijgen meisjes nog steeds geen toegang tot onderwijs en degenen die wel naar school gaan, kunnen te maken krijgen met discriminatie en intimidatie.

  3. Gezondheid: Vrouwen staan voor unieke gezondheidsuitdagingen en hebben meer kans op slechte gezondheidsresultaten dan mannen. Ze kunnen ook te maken krijgen met belemmeringen voor toegang tot gezondheidszorg, zoals een gebrek aan verzekering of vervoer.

  4. Politiek: Vrouwen zijn over de hele wereld ondervertegenwoordigd in politieke ambten en worden vaak gediscrimineerd en lastiggevallen wanneer ze zich verkiesbaar stellen.

  5. Geweld: Vrouwen hebben meer kans op huiselijk geweld, aanranding en andere vormen van geweld dan mannen. Ze kunnen ook te maken krijgen met discriminatie en vooroordelen bij het zoeken naar gerechtigheid of bescherming door het rechtssysteem.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele manieren waarop vrouwen nog steeds te maken hebben met discriminatie en ongelijkheid. Het is belangrijk om te werken aan gendergelijkheid op alle gebieden van het leven om ervoor te zorgen dat vrouwen volledig kunnen deelnemen aan de samenleving in vrijheid en vrede.

Terug naar blog